top of page

Russian Far East Island list (IOTA)

1.   AS-018    SAKHALIN  ISLAND

2.  AS-025    KURIL'SKIE ISLANDS

3.  AS-039    KOMANDORSKIYE ISLAND

4.  AS-044    SEA OF OKHOTSK COAST C. GROUP

5.  AS-059    SEA OF OKHOTSK COAST GROUP

6.  AS-062    HABOMAI ISLANDS

7.  AS-064     BERING SEA COAST GROUP  

8.  AS-066     SEA OF JAPAN COAST GROUP

9.  AS-069     IONY ISLAND

10. AS-091      PTICHIY ISLAND

11.  AS-095     BERENG SEA COAST E. GROUP 

12. AS-114       SEA OF OKHOTSK COAST S. GROUP

13. AS-142      SEA OF OKHOTSK COAST W. GROUP

14. AS-149      MONERON ISLAND

15. AS-170      SHELIKHOVA BAY W. GROUP

16. AS-172      SEA OF OKHOTSK COAST N. GROUP

17. AS-203     SHELIKHOVA BAY GROUP

18. AS-204     KURIL'SKIE ISLANDS NORTH

19. AS-205     BERING SEA COAST N. GROUP

bottom of page